Kamerstuk 34300-XIII-156

Motie van de leden Wassenberg en Van Gerven over een voorspoedige implementatie van Europese natuurrichtlijnen

Dossier: Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Economische Zaken (XIII) en het Diergezondheidsfonds (F) voor het jaar 2016

Gepubliceerd: 3 december 2015
Indiener(s): Henk van Gerven , Frank Wassenberg (PvdD)
Onderwerpen: begroting financiën
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-34300-XIII-156.html
ID: 34300-XIII-156

18,7 %
81,3 %

Van Vliet

SP

VVD

CDA

D66

CU

Houwers

Klein

GL

GrKÖ

GrBvK

SGP

PvdA

PVV

PvdD

50PLUS


Nr. 156 MOTIE VAN DE LEDEN WASSENBERG EN VAN GERVEN

Voorgesteld 3 december 2015

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de Europese Commissie in de tussentijdse evaluatie van de Biodiversiteitsstrategie 2020 concludeert dat Nederland onvoldoende vooruitgang boekt;

constaterende dat dit deels komt doordat Nederland achterloopt met de implementatie van de Europese natuurrichtlijnen, zoals het opstellen van beheerplannen voor Natura 2000-gebieden door provincies;

verzoekt de regering, een sterkere regierol te nemen door jaarlijkse tussendoelen te formuleren die een voorspoedige implementatie garanderen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Wassenberg

Van Gerven