Kamerstuk 34300-XIII-47

Motie van de leden Van Veldhoven en Agnes Mulder over het aantrekken van een gebiedscoördinator

Dossier: Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Economische Zaken (XIII) en het Diergezondheidsfonds (F) voor het jaar 2016

Gepubliceerd: 15 oktober 2015
Indiener(s): Agnes Mulder (CDA), Stientje van Veldhoven (D66)
Onderwerpen: begroting financiën
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-34300-XIII-47.html
ID: 34300-XIII-47

90,7 %
9,3 %

D66

50PLUS

GL

SP

Klein

Van Vliet

CDA

PvdD

CU

PvdA

GrKÖ

VVD

GrBvK

PVV

Houwers

SGP


Nr. 47 MOTIE VAN DE LEDEN VAN VELDHOVEN EN AGNES MULDER

Voorgesteld 15 oktober 2015

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat een gebiedscoördinator voor windmolengebieden alleen effectief kan werken als deze breed gedragen vertrouwen geniet;

verzoekt de regering om bij het aanstellen van een gebiedscoördinator ook de bewoners en belanghebbenden uit het betreffende gebied te betrekken;

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Veldhoven

Agnes Mulder