Kamerstuk 34300-XIII-66

Gewijzigde motie van het lid Verhoeven (t.v.v. 34300-XIII, nr.45) over erkennen van de digitale infrastructuur als derde mainport

Dossier: Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Economische Zaken (XIII) en het Diergezondheidsfonds (F) voor het jaar 2016

Gepubliceerd: 19 oktober 2015
Indiener(s): Kees Verhoeven (D66)
Onderwerpen: begroting financiën
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-34300-XIII-66.html
ID: 34300-XIII-66
Origineel: 34300-XIII-45

100,0 %
0,0 %

PvdA

50PLUS

VVD

Houwers

GrBvK

GrKÖ

PvdD

SGP

SP

D66

Van Vliet

Klein

PVV

GL

CDA

CU


Nr. 66 GEWIJZIGDE MOTIE VAN HET LID VERHOEVEN TER VERVANGING VAN DIE GEDRUKT ONDER NR. 45

Voorgesteld 27 oktober 2015

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat Nederland een uitstekende uitgangspositie heeft op het gebied van ICT, dankzij AMS-IX, de snelle internetverbindingen en de snelle omarming van nieuwe internetdiensten;

overwegende dat Nederland moet blijven investeren in de digitale infrastructuur om deze uitgangspositie te behouden;

constaterende dat de rijksoverheid investeert in de economische positie van Mainport Rotterdam en in het vinden van innovatieve oplossingen voor de duurzame ontwikkeling van Mainport Schiphol;

verzoekt de regering om, de digitale infrastructuur (AMS-IX, hosters en housing) te erkennen als derde mainport;

verzoekt de regering tevens om, samen met relevante belanghebbenden een economische visie te ontwikkelen om de positie van de digitale mainport te versterken en te investeren in de uitvoering van die visie,

en gaat over tot de orde van de dag.

Verhoeven