Kamerstuk 34300-XIII-132

Motie van het lid Dik-Faber over een nieuwe doelstelling voor het reduceren van voedselverspilling

Dossier: Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Economische Zaken (XIII) en het Diergezondheidsfonds (F) voor het jaar 2016

Gepubliceerd: 3 december 2015
Indiener(s): Carla Dik-Faber (CU)
Onderwerpen: begroting financiën
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-34300-XIII-132.html
ID: 34300-XIII-132

27,3 %
72,7 %

50PLUS

Houwers

PvdA

GL

Van Vliet

CDA

Klein

SGP

VVD

SP

GrBvK

D66

GrKÖ

PVV

PvdD

CU


Nr. 132 MOTIE VAN HET LID DIK-FABER

Voorgesteld 3 december 2015

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat het kabinet zich tot doel heeft gesteld om de voedselverspilling in 2015 met 20% te verminderen ten opzichte van 2009, maar dat in de afgelopen jaren bijzonder weinig voortgang is geboekt bij het verminderen van voedselverspilling en dat er jaarlijks nog steeds voor ruim 4 miljard euro aan voedsel in Nederland wordt weggegooid;

overwegende dat de Europese Commissie zich in het Actiepakket Circulaire Economie heeft gecommitteerd aan een halvering van de voedselverspilling en -verliezen in 2030;

verzoekt de regering, een nieuwe doelstelling te formuleren voor de reductie van voedselverspilling in 2020 en de Kamer hierover binnen drie maanden te informeren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Dik-Faber