Kamerstuk 34300-XIII-108

Motie van het lid Lodders over wet- en regelgeving die nieuwe technieken in de precisielandbouw belemmeren

Dossier: Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Economische Zaken (XIII) en het Diergezondheidsfonds (F) voor het jaar 2016

Gepubliceerd: 3 december 2015
Indiener(s): Helma Lodders (VVD)
Onderwerpen: begroting financiën
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-34300-XIII-108.html
ID: 34300-XIII-108

87,3 %
12,7 %

PVV

VVD

GL

Klein

D66

PvdD

GrKÖ

CU

GrBvK

PvdA

50PLUS

SGP

Houwers

Van Vliet

SP

CDA


Nr. 108 MOTIE VAN HET LID LODDERS

Voorgesteld 3 december 2015

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat de precisielandbouw in opkomst is en van meerwaarde is voor de agrarische sector, natuur en milieu;

overwegende dat er steeds meer nieuwe technieken beschikbaar zijn maar dat bij de inzet van precisielandbouw wet- en regelgeving in de weg kan zitten;

verzoekt de regering, een onderzoek te starten naar wet- en regelgeving die nieuwe technieken in de precisielandbouw in de weg zit en de Kamer hierover met een concreet plan van aanpak te informeren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Lodders