Kamerstuk 34300-XIII-58

Motie van het lid Öztürk over meer kredieten verlenen door banken aan het mkb

Dossier: Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Economische Zaken (XIII) en het Diergezondheidsfonds (F) voor het jaar 2016

Gepubliceerd: 15 oktober 2015
Indiener(s): Selçuk Öztürk (GrKÖ)
Onderwerpen: begroting financiën
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-34300-XIII-58.html
ID: 34300-XIII-58

34,0 %
66,0 %

Van Vliet

D66

SP

Houwers

GrKÖ

CU

PvdD

GL

Klein

CDA

GrBvK

PvdA

VVD

PVV

SGP

50PLUS


Nr. 58 MOTIE VAN HET LID ÖZTÜRK

Voorgesteld 15 oktober 2015

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat Nederland het hoogste aantal afwijzingen van kredietaanvragen door het mkb in de hele eurozone heeft;

overwegende dat alternatieve vormen van financiering minder dan 1% zijn van de totale bancaire kredietmarkt van ruim 300 miljard euro;

overwegende dat het mkb dé banenmotor is van Nederland en dat deze motor geolied moet blijven met voldoende financiering;

verzoekt de regering, op hoofdlijnen te onderzoeken hoe banken ertoe bewogen kunnen worden meer kredieten aan het mkb te verlenen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Öztürk