Kamerstuk 34300-XIII-4

Amendement van de leden Schouten en Dik-Faber waarmee de opbrengsten van het Groninger gasveld worden teruggebracht tot een winningsniveau van maximaal 27 miljard m3

Dossier: Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Economische Zaken (XIII) en het Diergezondheidsfonds (F) voor het jaar 2016

Gepubliceerd: 1 oktober 2015
Indiener(s): Carla Dik-Faber (CU), Carola Schouten (CU)
Onderwerpen: begroting financiën
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-34300-XIII-4.html
ID: 34300-XIII-4

34,0 %
66,0 %

VVD

PVV

CDA

50PLUS

Klein

GrKÖ

GrBvK

PvdD

CU

GL

SGP

Houwers

Van Vliet

SP

D66

PvdA


Nr. 4 AMENDEMENT VAN DE LEDEN SCHOUTEN EN DIK-FABER

Ontvangen 1 oktober 2015

De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:

De departementale begrotingsstaat wordt als volgt gewijzigd:

In artikel 14 Een doelmatige en duurzame energievoorziening wordt het ontvangstenbedrag verlaagd met € 900.000 (x € 1.000).

Toelichting

Indieners beogen met dit amendement om de opbrengsten voor het Groninger gasveld in het begrotingsjaar 2016 terug te brengen tot een winningsniveau van maximaal 27 miljard m3. Hiertoe worden de ontvangsten op het betreffende begrotingsartikel teruggebracht met € 900.000.000.

Schouten Dik-Faber