Kamerstuk 34300-XIII-131

Motie van de leden Dik-Faber en Bruins over een financieel gelijk speelveld voor Wageningen University

Dossier: Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Economische Zaken (XIII) en het Diergezondheidsfonds (F) voor het jaar 2016

Gepubliceerd: 3 december 2015
Indiener(s): Carla Dik-Faber (CU), Eppo Bruins (CU)
Onderwerpen: begroting financiƫn
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-34300-XIII-131.html
ID: 34300-XIII-131

Nr. 131 MOTIE VAN DE LEDEN DIK-FABER EN BRUINS

Voorgesteld 3 december 2015

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat de groei van Wageningen University in de afgelopen jaren werd belemmerd door de 2%-afbuffering in de bekostiging en door de afwijkende bekostigingssystematiek;

van mening dat Wageningen University financieel op dezelfde wijze behandeld moet worden als andere Nederlandse universiteiten;

overwegende dat ABDTOPconsult concludeert dat het Ministerie van EZ tekortschiet bij de invulling van zijn groene stelselverantwoordelijkheid en dat er behoefte is aan een revitalisatie van de vakinhoudelijke betrokkenheid en sturing;

verzoekt de regering, te waarborgen dat:

  • er een gelijk financieel speelveld ontstaat voor Wageningen University, waarbij de technische opleidingen op dezelfde wijze worden gefinancierd als opleidingen bij technische universiteiten;

  • het Ministerie van EZ een sterkere vakinhoudelijke rol gaat spelen in de gouden driehoek van groen onderwijs/wetenschap, bedrijfsleven en overheid,

en gaat over tot de orde van de dag.

Dik-Faber

Bruins