Kamerstuk 34300-XIII-98

Amendement van de leden Van Gerven en Dik-Faber ter vervanging van nr. 84, dat regelt dat € 120.000 wordt vrijgemaakt om de werkzaamheden van stichting Zorg om Boer en Tuinder (ZOB) te financieren

Dossier: Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Economische Zaken (XIII) en het Diergezondheidsfonds (F) voor het jaar 2016

Gepubliceerd: 2 december 2015
Indiener(s): Henk van Gerven , Carla Dik-Faber (CU)
Onderwerpen: begroting financiën
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-34300-XIII-98.html
ID: 34300-XIII-98

37,3 %
62,7 %

GrBvK

CDA

Klein

SGP

Houwers

PvdD

VVD

Van Vliet

GrKÖ

PVV

50PLUS

D66

CU

PvdA

GL

SP


Nr. 98 AMENDEMENT VAN DE LEDEN VAN GERVEN EN DIK-FABER TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 841

Ontvangen 2 december 2015

De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:

De begrotingsstaat wordt als volgt gewijzigd:

I

In artikel 16 Concurrerende, duurzame, veilige agro-, visserij- en voedselketens wordt het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verlaagd met € 120 (x € 1.000).

II

In artikel 16 Concurrerende, duurzame, veilige agro-, visserij- en voedselketens wordt het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verhoogd met € 120 (x € 1.000).

Toelichting

Dit amendement strekt ertoe om € 120 duizend te reserveren teneinde de werkzaamheden van stichting Zorg om Boer en Tuinder (ZOB) te financieren. Dekking wordt gevonden in de budgetflexibiliteit van artikel 16.

De afgelopen jaren stopten gemiddeld zeven boeren per dag. Door problemen in de melkveehouderij en in de varkenshouderij bevinden veel boeren zich momenteel in financiële problemen en zien een aantal van hen zich genoodzaakt te stoppen. Dit geeft vaak grote sociale en psychische problemen.

ZOB biedt onder andere een telefonische hulpdienst en keukentafelgesprekken ter ondersteuning van agrariërs die in financiële en sociale problemen verkeren of genoodzaakt zijn hun bedrijf te beëindigen. De vrijwilligers zijn grotendeels ex-agrariërs die iets soortgelijks hebben doorgemaakt en bieden een luisterend oor en geven advies. Ook ondersteunt ZOB bij het zoeken van een nieuwe toekomst, met nieuwe inkomsten en een plek in de maatschappij. De reiskostenvergoedingen voor vrijwilligers en andere organisatiekosten werden voorheen gesubsidieerd door het Ministerie van EZ. Indieners willen graag dat de subsidie hervat wordt zodat de werkzaamheden die ZOB nu uitvoert niet hoeven te worden beëindigd. De intentie is om de financiering meerjarig voort te zetten. De dekking hiervoor komt uit het niet-juridisch verplichte gedeelte van artikel 16.

Van Gerven Dik-Faber