Kamerstuk 34300-XIII-155

Motie van het lid Wassenberg over grotere vissersvrije Noordzeereservaten

Dossier: Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Economische Zaken (XIII) en het Diergezondheidsfonds (F) voor het jaar 2016

Gepubliceerd: 3 december 2015
Indiener(s): Frank Wassenberg (PvdD)
Onderwerpen: begroting financiën
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-34300-XIII-155.html
ID: 34300-XIII-155

23,3 %
76,7 %

GrBvK

GL

Van Vliet

50PLUS

D66

PvdA

CU

SP

Houwers

GrKÖ

Klein

PvdD

SGP

VVD

PVV

CDA


Nr. 155 MOTIE VAN HET LID WASSENBERG

Voorgesteld 3 december 2015

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat het Europees Milieuagentschap waarschuwt dat de huidige bescherming van Europese zeeën onvoldoende is om mariene ecosystemen in stand te houden;

constaterende dat de visserijvrije zone in het Nederlandse gedeelte van de Noordzee slechts 0,25% van de oppervlakte bestrijkt;

verzoekt de regering, meer en grotere visserijvrije Noordzeereservaten aan te wijzen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Wassenberg