Kamerstuk 34300-XIII-134

Motie van het lid Dik-Faber over niet akkoord gaan met de liberalisatie van landbouwhandel binnen TTIP

Dossier: Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Economische Zaken (XIII) en het Diergezondheidsfonds (F) voor het jaar 2016

Gepubliceerd: 3 december 2015
Indiener(s): Carla Dik-Faber (CU)
Onderwerpen: begroting financiën
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-34300-XIII-134.html
ID: 34300-XIII-134

29,3 %
70,7 %

50PLUS

GrBvK

Van Vliet

VVD

Klein

D66

CDA

PvdD

SP

SGP

PVV

PvdA

Houwers

GL

GrKÖ

CU


Nr. 134 MOTIE VAN HET LID DIK-FABER

Voorgesteld 3 december 2015

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat verduurzaming en regionalisering van de voedselproductie zich slecht verhouden tot liberalisering van de landbouwhandel tussen de EU en de VS;

overwegende dat door TTIP de prijs de voornaamste drijvende kracht achter de productie wordt, waardoor milieu en dierenwelzijn, maar ook het verdienmodel voor boeren verder onder druk komen te staan;

verzoekt de regering, niet akkoord te gaan met afspraken met de VS over liberalisatie van landbouwhandel binnen TTIP,

en gaat over tot de orde van de dag.

Dik-Faber