Kamerstuk 34300-XIII-68

Amendement van de leden Dik-Faber en Slob over reparatie van de korting op het groene MBO

Dossier: Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Economische Zaken (XIII) en het Diergezondheidsfonds (F) voor het jaar 2016

Gepubliceerd: 29 oktober 2015
Indiener(s): Arie Slob (CU), Carla Dik-Faber (CU)
Onderwerpen: begroting financiën
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-34300-XIII-68.html
ID: 34300-XIII-68

4,7 %
95,3 %

D66

SGP

CDA

SP

CU

GrKÖ

GrBvK

Klein

PvdA

GL

Van Vliet

PVV

PvdD

50PLUS

Houwers

VVD


Nr. 68 AMENDEMENT VAN DE LEDEN DIK-FABER EN SLOB

Ontvangen 29 oktober 2015

De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:

De departementale begrotingsstaat wordt als volgt gewijzigd:

I

In artikel 16 Concurrerende, duurzame, veilige agro-, visserij-, en voedselketens worden het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verlaagd met € 8.000 (x € 1.000).

II

In artikel 17 Groen onderwijs van hoge kwaliteit worden het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verhoogd met € 28.000 (x € 1.000).

III

In artikel 18 Natuur en regio worden het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verlaagd met € 8.000 (x € 1.000).

Toelichting

Het groene MBO wordt in 2016 geconfronteerd met een korting op de basisbekostiging van € 28 miljoen, door een bezuiniging op de praktijkleergelden en collectieve ondersteuningsstructuur. De bezuiniging uit het regeerakkoord van in totaal € 55 miljoen die in 2016 ingaat slaat hiermee voor de helft neer bij de agrarische opleidingscentra. Dit betekent een korting op het macrobudget van de agrarische opleidingscentra (AOC’s) van 15%.

Met dit amendement wordt de korting op het groene MBO gerepareerd. Het gat dat dreigt te ontstaan wordt gedicht door voor € 16 miljoen dekking te zoeken elders op de EZ-begroting. Zowel op artikel 16 als op artikel 18 wordt hiertoe voor € 8 miljoen dekking gezocht in het niet-juridisch verplichte deel van de begroting. Voor het overige deel (€ 12 miljoen) wordt dekking gezocht op de OCW-begroting. Het betreft hierbij het niet-juridisch verplichte deel van beleidsartikel 04 Beroepsonderwijs en volwasseneneducatie. Deze dekking wordt gevonden in het amendement dat de ondertekenaars hebben ingediend op de begroting van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

De indieners hebben de intentie om de bezuiniging op de basisbekostiging van de AOC’s ook structureel ongedaan te maken.

Dik-Faber Slob