Kamerstuk 34300-XIII-140

Motie van het lid Dijkgraaf c.s. over aanpassing van de Regeling gewasbeschermingsmiddelen

Dossier: Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Economische Zaken (XIII) en het Diergezondheidsfonds (F) voor het jaar 2016

Gepubliceerd: 3 december 2015
Indiener(s): Elbert Dijkgraaf (SGP), Dion Graus (PVV), Jaco Geurts (CDA)
Onderwerpen: begroting financiën
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-34300-XIII-140.html
ID: 34300-XIII-140

47,3 %
52,7 %

50PLUS

VVD

SGP

GrBvK

SP

Klein

PvdD

D66

GrKÖ

GL

PvdA

CDA

Houwers

Van Vliet

PVV

CU


Nr. 140 MOTIE VAN HET LID DIJKGRAAF C.S.

Voorgesteld 3 december 2015

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

verzoekt de regering, de Regeling gewasbeschermingsmiddelen zo aan te passen dat bestuurlijke boetes voor een bepaalde overtreding naar beneden aangepast kunnen worden als de zwaarte van de overtreding daar aanleiding toe geeft,

en gaat over tot de orde van de dag.

Dijkgraaf

Geurts

Graus