Kamerstuk 34300-XIII-46

Motie van het lid Van Veldhoven over terugsluizen van bespaarde middelen naar huishoudens en bedrijfsleven

Dossier: Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Economische Zaken (XIII) en het Diergezondheidsfonds (F) voor het jaar 2016

Gepubliceerd: 15 oktober 2015
Indiener(s): Stientje van Veldhoven (D66)
Onderwerpen: begroting financiën
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-34300-XIII-46.html
ID: 34300-XIII-46

18,7 %
81,3 %

SP

CDA

Van Vliet

Klein

50PLUS

Houwers

SGP

GrBvK

GrKÖ

PvdD

PvdA

D66

CU

GL

VVD

PVV


Nr. 46 MOTIE VAN HET LID VAN VELDHOVEN

Voorgesteld 15 oktober 2015

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

verzoekt de regering om met de partijen van het energieakkoord te bespreken hoe biostoom kan bijdragen aan het invullen van de afspraken over duurzame energie tegen lagere kosten;

verzoekt de regering tevens, de bespaarde middelen terug te sluizen naar huishoudens en bedrijfsleven via een bijdrage aan isolatie en energie-innovatie,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Veldhoven