Tijdlijn

Dit wetsvoorstel is Aangenomen

Stemming van 5 juli 2012
Status: Aangenomen
Brief regering
Motie (gewijzigd/nader)
Stemmen - aangenomen
Stemmen - uitstellen
Nota van wijziging
Motie
Motie
Motie
Motie
Motie
Behandelen [geen Parlisproces]
Controversieel - afvoeren van lijst van controversiële onderwerpen (plenair)
Nota n.a.v. het (nader/tweede nader/enz.) verslag
Brief regering
[Vrij tekstveld / geen Parlisproces]
Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader)
[Vrij tekstveld / geen Parlisproces]
Motie
Motie
Motie
Brief regering
Behandelen [geen Parlisproces]
Nota n.a.v. het (nader/tweede nader/enz.) verslag
Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader)
Amendement
Leveren inbreng
Inbreng - verslag wetsvoorstel
[Vrij tekstveld / geen Parlisproces]
[Vrij tekstveld / geen Parlisproces]
Nota n.a.v. het (nader/tweede nader/enz.) verslag
[Vrij tekstveld / geen Parlisproces]
Controversieel - afvoeren van lijst van controversiële onderwerpen (plenair)
Brief regering
Controversieel - controversieel verklaren (commissie)
Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader)
Leveren inbreng
Behandelen [geen Parlisproces]
Inbreng - verslag wetsvoorstel
Agenderen – hoorzitting/rondetafelgesprek
[Vrij tekstveld / geen Parlisproces]
Brief regering
Verzoek - bewindspersoon verzoeken om ...
In handen van commissie stellen (algemeen)
LVIS - KB rondgezonden en gepubliceerd
Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport