Stemming

Motie van het lid Van Bemmel over het schrappen van het Natura 2000-beleid

14,0 %
86,0 %


PvdD

VVD

SGP

CDA

BRINK

GL

GrKH

D66

PVV

CU

PvdA

SP


Nr. 46 MOTIE VAN HET LID VAN BEMMEL

Voorgesteld 3 juli 2012

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat naarmate een bestemmingsplan flexibeler en globaler is opgesteld, het complexer is om een passende beoordeling te maken van de effecten van een project op de Natura 2000-gebieden;

constaterende dat op deze manier het Europese Natura 2000-beleid de Crisis- en herstelwet raakt;

constaterende dat Nederland over zijn eigen grondgebied gaat;

verzoekt de regering, om het Natura 2000-beleid te schrappen, zodat de Crisis- en herstelwet optimaal tot zijn recht komt,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Bemmel


Motie van het lid Van Bemmel over het schrappen van het Natura 2000-beleid

2012-07-03
Dossier: 33135
Indiener(s): Jhim van Bemmel (PVV)
Onderwerpen: natuur en milieu organisatie en beleid
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-33135-46.html