Gepubliceerd: 3 juli 2012
Indiener(s): Ger Koopmans (CDA)
Onderwerpen: natuur en milieu organisatie en beleid
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-33135-40.html
ID: 33135-40

39,3 %
60,7 %

VVD

D66

GrKH

SP

GL

PVV

BRINK

CU

PvdA

CDA

SGP

PvdD


Nr. 40 MOTIE VAN HET LID KOOPMANS

Voorgesteld 3 juli 2012

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat bewoners en ondernemers in Nederland als het gaat om verbouw (transformatie) van kantoren tot woningen met veel ingewikkelde regelgeving te maken kunnen hebben;

overwegende dat in deze economische crisis mogelijkheden moeten worden aangegrepen om verbouw (transformatie) van kantoren tot woningen niet door complexe regelgeving in de weg te laten staan;

overwegende dat de mogelijkheid bestaat om, zowel op grond van de Crisis- en herstelwet als de Woningwet, regelgeving buiten werking te stellen en voorschriften van het Bouwbesluit voor concrete projecten buiten toepassing te verklaren;

verzoekt de regering, om regelgeving met betrekking tot verbouw (transformatie) van kantoren tot woningen buiten werking te stellen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Koopmans