Stemming

Motie van het lid Koopmans over het buiten werking stellen van regelgeving

39,3 %
60,7 %


GL

GrKH

PVV

PvdD

CDA

CU

VVD

SGP

D66

BRINK

PvdA

SP


Nr. 40 MOTIE VAN HET LID KOOPMANS

Voorgesteld 3 juli 2012

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat bewoners en ondernemers in Nederland als het gaat om verbouw (transformatie) van kantoren tot woningen met veel ingewikkelde regelgeving te maken kunnen hebben;

overwegende dat in deze economische crisis mogelijkheden moeten worden aangegrepen om verbouw (transformatie) van kantoren tot woningen niet door complexe regelgeving in de weg te laten staan;

overwegende dat de mogelijkheid bestaat om, zowel op grond van de Crisis- en herstelwet als de Woningwet, regelgeving buiten werking te stellen en voorschriften van het Bouwbesluit voor concrete projecten buiten toepassing te verklaren;

verzoekt de regering, om regelgeving met betrekking tot verbouw (transformatie) van kantoren tot woningen buiten werking te stellen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Koopmans


Motie van het lid Koopmans over het buiten werking stellen van regelgeving

2012-07-03
Dossier: 33135
Indiener(s): Ger Koopmans (CDA)
Onderwerpen: natuur en milieu organisatie en beleid
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-33135-40.html