Stemming

Amendement van het lid Wiegman-van Meppelen Scheppink over een extra evaluatie van hoofdstuk 1 van de CHW, twee jaar na de eerste evaluatie

52,0 %
48,0 %


VVD

PvdD

BRINK

PVV

GL

GrKH

SGP

D66

PvdA

CDA

SP

CU


Nr. 21 AMENDEMENT VAN HET LID WIEGMAN-VAN MEPPELEN SCHEPPINK

Ontvangen 25 juni 2012

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

In hoofdstuk 1, onderdeel K, komt te luiden:

K

In artikel 5.9a wordt «Onze Minister van Justitie zendt, in overeenstemming met Onze Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer binnen twee jaar na de inwerkingtreding van deze wet» vervangen door: Onze Minister van Veiligheid en Justitie zendt, in overeenstemming met Onze Minister van Infrastructuur en Milieu binnen twee jaar na de inwerkingtreding van deze wet, en vervolgens na twee jaar,.

Toelichting

De evaluatiebepaling van de CHW voorziet in evaluatie van hoofdstuk 1 van die wet na twee jaar. Dit amendement regelt dat twee jaar daarna ook nog een evaluatie plaatsvindt.

Wiegman-Van Meppelen Scheppink


Amendement van het lid Wiegman-van Meppelen Scheppink over een extra evaluatie van hoofdstuk 1 van de CHW, twee jaar na de eerste evaluatie

2012-06-25
Dossier: 33135
Indiener(s): Esmé Wiegman-van Meppelen Scheppink (CU)
Onderwerpen: natuur en milieu organisatie en beleid
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-33135-21.html