Gepubliceerd: 3 juli 2012
Indiener(s): Liesbeth van Tongeren (GL)
Onderwerpen: natuur en milieu organisatie en beleid
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-33135-44.html
ID: 33135-44
Wijzigingen: 33135-58

Nr. 44 MOTIE VAN HET LID VAN TONGEREN

Voorgesteld 3 juli 2012

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

verzoekt de regering, om ervoor te zorgen dat Rijkswaterstaat en de waterschappen waar mogelijk meer medewerking verlenen bij de aanleg van windmolens op of bij dijklichamen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Tongeren