Gepubliceerd: 5 juli 2012
Indiener(s): Liesbeth van Tongeren (GL)
Onderwerpen: natuur en milieu organisatie en beleid
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-33135-58.html
ID: 33135-58
Origineel: 33135-44

48,0 %
52,0 %

CU

SP

GL

SGP

GrKH

D66

PvdD

PvdA

CDA

PVV

VVD

BRINK


Nr. 58 GEWIJZIGDE MOTIE VAN HET LID VAN TONGEREN TER VERVANGING VAN DIE GEDRUKT ONDER NR. 44

Voorgesteld 5 juli 2012

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

verzoekt de regering, ervoor te zorgen dat Rijkswaterstaat en de waterschappen, waar mogelijk, o.a. met het oog op de waterveiligheid, medewerking verlenen aan de aanleg van windmolens bij dijklichamen en andere waterstaatwerken,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Tongeren