Gepubliceerd: 6 juli 2012
Indiener(s): Melanie Schultz van Haegen (minister infrastructuur en milieu) (VVD)
Onderwerpen: natuur en milieu organisatie en beleid
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-33135-56.html
ID: 33135-56

Nr. 56 BRIEF VAN DE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR EN MILIEU

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 6 juli 2012

Hierbij ontvangt u de publicatie Eenvoudig Beter in de praktijk, Crisis- en herstelwet projecten in beeld1 (3e en 4e tranche). In deze publicatie worden de in de 3e en 4e tranche van het Besluit uitvoering Chw aan te wijzen projecten toegelicht. De 3e tranche treedt op korte termijn in werking. De 4e tranche ligt voor advies bij de Raad van State.

De minister van Infrastructuur en Milieu, M. H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus