48,0 %
52,0 %

PVV

CU

PvdD

GrKH

VVD

SP

PvdA

SGP

GL

D66

BRINK

CDA


Nr. 28 MOTIE VAN DE LEDEN WIEGMAN-VAN MEPPELEN SCHEPPINK EN KUIKEN

Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 25 juni 2012

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de commissie-Elverding met haar advies heeft beoogd door vroegtijdige brede participatie tot betere besluiten te komen met meer draagvlak onder de belanghebbenden;

verzoekt de regering, in voorbereiding op de nieuwe Omgevingswet te evalueren hoe de Crisis- en herstelwet aan dit doel heeft bijgedragen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Wiegman-van Meppelen Scheppink

Kuiken