Stemming

Amendement van het lid Wiegman-van Meppelen Scheppink over het behouden van het opschrift van bijlage II, categorie Aa, van de CHW

41,3 %
58,7 %


SGP

PvdD

BRINK

PvdA

VVD

GrKH

GL

PVV

CU

CDA

D66

SP


Nr. 16 AMENDEMENT VAN HET LID WIEGMAN VAN MEPPELEN SCHEPPINK

Ontvangen 25 juni 2012

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

In hoofdstuk 1 vervalt onderdeel M.

Toelichting

In de wettekst wordt het opschrift van Bijlage II veranderd in «overige ruimtelijke projecten», waarbij dus het «nationale belang» wordt geschrapt. Dit amendement beoogt om het oorspronkelijke opschrift te behouden. De crisis- en herstelwet is bedoeld om uitzonderlijke projecten te vergemakkelijken, niet om regels voor alle projecten te schrappen. Door het weglaten van het selectiecriterium dat een project van nationaal belang moet zijn, dreigt de uitzondering van de crisis- en herstelwet echter de regel te worden.

Wiegman-Van Meppelen Scheppink


Amendement van het lid Wiegman-van Meppelen Scheppink over het behouden van het opschrift van bijlage II, categorie Aa, van de CHW

2012-06-25
Dossier: 33135
Indiener(s): Esmé Wiegman-van Meppelen Scheppink (CU)
Onderwerpen: natuur en milieu organisatie en beleid
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-33135-16.html