Kamerstuk 33135-50

Amendement van het lid Kuiken dat ertoe strekt de plicht tot evaluatie van de ontwikkelingsgebieden te behouden

Dossier: Wijziging van de Crisis- en herstelwet en diverse andere wetten in verband met het permanent maken van de Crisis- en herstelwet en het aanbrengen van enkele verbeteringen op het terrein van het omgevingsrecht

Gepubliceerd: 4 juli 2012
Indiener(s): Attje Kuiken (PvdA)
Onderwerpen: natuur en milieu organisatie en beleid
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-33135-50.html
ID: 33135-50

Nr. 50 AMENDEMENT VAN HET LID KUIKEN

Ontvangen 4 juli 2012

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

In hoofdstuk 1, onderdeel E, vervalt het tweede onderdeel.

Toelichting

Dit amendement strekt er toe de plicht tot evaluatie van de ontwikkelingsgebieden te behouden. In de evaluatie zal specifiek ook geëvalueerd worden wat het effect op de totale milieugebruik is bij het optimaliseren van de milieugebruiksruimte (artikel 2.3). Specifiek wordt bezien of er een toename is in gebruik van bedrijven die in eerdere jaren de vergunde milieugebruiksruimte niet (volledig) benutten.

Kuiken