Stemming

Amendement van het lid Wiegman-van Meppelen Scheppink over het jaarlijks uitbrengen van de milieu- en natuurbalans

38,0 %
62,0 %


CU

VVD

SGP

GrKH

SP

PvdA

BRINK

PvdD

D66

CDA

GL

PVV


Nr. 11 AMENDEMENT VAN HET LID WIEGMAN-VAN MEPPELEN SCHEPPINK

Ontvangen 19 juni 2012

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

I

In hoofdstuk 2, artikel 2.1.2, vervalt onderdeel B.

II

In hoofdstuk 2, artikel 2.1.9, vervalt in onderdeel A het tweede onderdeel.

Toelichting

Dit amendement regelt dat de verschijningsfrequentie van de balans voor de leefomgeving (voorheen: milieu- en natuurbalans) niet wordt verlaagd. Deze belangrijke monitors van het beleid blijven jaarlijks verschijnen.

Wiegman-Van Meppelen Scheppink


Amendement van het lid Wiegman-van Meppelen Scheppink over het jaarlijks uitbrengen van de milieu- en natuurbalans

2012-06-19
Dossier: 33135
Indiener(s): Esmé Wiegman-van Meppelen Scheppink (CU)
Onderwerpen: natuur en milieu organisatie en beleid
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-33135-11.html