Kamerstuk 33135-22

Amendement van het lid Verhoeven over het niet langer toevoegen van categorie├źn van ruimtelijke en infrastructurele projecten aan bijlage I en II bij de Crisis- en herstelwet na 1 januari 2014

Dossier: Wijziging van de Crisis- en herstelwet en diverse andere wetten in verband met het permanent maken van de Crisis- en herstelwet en het aanbrengen van enkele verbeteringen op het terrein van het omgevingsrecht

Gepubliceerd: 25 juni 2012
Indiener(s): Kees Verhoeven (D66)
Onderwerpen: natuur en milieu organisatie en beleid
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-33135-22.html
ID: 33135-22
Wijzigingen: 33135-35

Nr. 22 AMENDEMENT VAN HET LID VERHOEVEN

Ontvangen 25 juni 2012

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

In hoofdstuk I wordt na onderdeel B een onderdeel ingevoegd, luidende:

Ba

In artikel 1.2 wordt de zinsnede «kunnen categorieën van ruimtelijke en infrastructurele projecten worden toegevoegd» vervangen door «kunnen tot 1 januari 2014 categorieën van ruimtelijke en infrastructurele projecten worden toegevoegd» en wordt de zinsnede «kunnen ruimtelijke en infrastructurele projecten worden toegevoegd» vervangen door: kunnen tot 1 januari 2014 ruimtelijke en infrastructurele projecten worden toegevoegd.

Toelichting

Dit amendement regelt dat geen categorieën van ruimtelijke en infrastructurele projecten (bijlage I) en ruimtelijke en infrastructurele projecten (bijlage II) meer kunnen worden toegevoegd aan bijlage I en II bij de Crisis- en herstelwet na 1 januari 2014.

De Crisis- en herstelwet was- en is immers bedoeld als een tijdelijke wet. Dit amendement biedt genoeg ruimte om praktijkervaringen van de Chw mee te nemen in de Omgevingswet. De projecten die voor 1 januari 2014 zijn toegevoegd aan de Chw, kunnen ook na die datum gebruik maken van de toepassingen van de Chw. Zo blijft de rechtszekerheid intact.

Verhoeven