Kamerstuk 33135-35

Gewijzigd amendment van het lid Verhoeven ter vervanging van nr. 22 over het niet langer toevoegen van categorie├źn van ruimtelijke en infrastructurele projecten aan bijlage I en II bij de Crisis- en herstelwet na 1 januari 2014

Dossier: Wijziging van de Crisis- en herstelwet en diverse andere wetten in verband met het permanent maken van de Crisis- en herstelwet en het aanbrengen van enkele verbeteringen op het terrein van het omgevingsrecht

Gepubliceerd: 28 juni 2012
Indiener(s): Kees Verhoeven (D66)
Onderwerpen: natuur en milieu organisatie en beleid
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-33135-35.html
ID: 33135-35
Origineel: 33135-22

38,0 %
62,0 %

BRINK

CDA

PvdA

PvdD

SP

GL

PVV

VVD

GrKH

SGP

D66

CU


Nr. 35 GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN HET LID VERHOEVEN TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 22

Ontvangen 28 juni 2012

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

In hoofdstuk 1 komt onderdeel Ba te luiden:

Ba

Artikel 1.2 wordt als volgt gewijzigd:

1. De zinsnede «kunnen categorieën van ruimtelijke en infrastructurele projecten worden toegevoegd» wordt vervangen door «kunnen tot 1 januari 2014 categorieën van ruimtelijke en infrastructurele projecten worden toegevoegd».

2. De zinsnede «bij deze wet, kunnen ruimtelijke en infrastructurele projecten worden toegevoegd» wordt vervangen door: bij deze wet en kunnen tot 1 januari 2014 ruimtelijke en infrastructurele projecten worden toegevoegd.

3. De zinsnede «en kunnen wettelijke voorschriften worden toegevoegd aan bijlage III bij deze wet» vervalt.

Toelichting

Dit amendement regelt dat geen categorieën van ruimtelijke en infrastructurele projecten (bijlage I) en ruimtelijke en infrastructurele projecten (bijlage II) meer kunnen worden toegevoegd aan bijlage I en II bij de Crisis- en herstelwet na 1 januari 2014.

De Crisis- en herstelwet was- en is immers bedoeld als een tijdelijke wet. Dit amendement biedt genoeg ruimte om praktijkervaringen van de Chw mee te nemen in de Omgevingswet. De projecten die voor 1 januari 2014 zijn toegevoegd aan de Chw, kunnen ook na die datum gebruik maken van de toepassingen van de Chw. Zo blijft de rechtszekerheid intact.

Verhoeven