Gepubliceerd: 25 juni 2012
Indiener(s): Attje Kuiken (PvdA), Johan Houwers (VVD)
Onderwerpen: natuur en milieu organisatie en beleid
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-33135-29.html
ID: 33135-29

Nr. 29 MOTIE VAN DE LEDEN KUIKEN EN HOUWERS

Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 25 juni 2012

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat de commissie-Elverding in haar rapport Sneller en Beter aantoonde dat een groot deel van de vertraging van projecten te wijten is aan trage besluitvorming;

overwegende dat gemeenten veel dezelfde problemen tegenkomen met versnelling en vertraging, maar ook met barrières zoals eenmaal toegekende bouwrechten die andere activiteiten frustreren;

overwegende dat versnelling van projecten gebaat is bij goede kennis en uitwisseling van ervaringen tussen gemeenten;

verzoekt de regering, een leer- en ervaringstraject te ontwikkelen waarin gemeenten met elkaar ervaringen met versnelling van de besluitvorming en verbetering van procedures uitwisselen, waarmee versnelling zoals bedoeld door de commissie-Elverding gehaald kan worden,

en gaat over tot de orde van de dag.

Kuiken

Houwers