Kamerstuk 33135-47

Gewijzigd amendement van de leden Wiegman-van Meppelen Scheppink en Kuiken ter vervanging van nr. 37 over noodzakelijke projecten, maatregelen en werken ten behoeve van het tot stand brengen van een goede milieukwaliteit

Dossier: Wijziging van de Crisis- en herstelwet en diverse andere wetten in verband met het permanent maken van de Crisis- en herstelwet en het aanbrengen van enkele verbeteringen op het terrein van het omgevingsrecht


49,3 %
50,7 %

GL

SGP

GrKH

BRINK

CDA

SP

D66

CU

VVD

PvdD

PvdA

PVV


Nr. 47 GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN DE LEDEN WIEGMAN-VAN MEPPELEN SCHEPPINK EN KUIKEN TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 37

Ontvangen 4 juli 2012

De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:

In hoofdstuk 1, onderdeel F, artikel 2.3, tweede lid, komt onderdeel a als volgt te luiden:

  • a. de voorgenomen maatregelen, projecten en werken ten behoeve van de optimalisering van de milieugebruiksruimte en ten behoeve van het tot stand brengen van een goede milieukwaliteit binnen het ontwikkelingsgebied;.

Toelichting

Met de nota van wijziging is artikel 2.3, tweede lid, onderdeel b weggevallen. Met dit amendement wordt dit onderdeel opnieuw geïntroduceerd en geïntegreerd in het voorgestelde artikel 2.3, tweede lid, onderdeel a. De toevoeging aan onderdeel a ziet op de noodzakelijke projecten, maatregelen en werken ten behoeve van het tot stand brengen van een goede milieukwaliteit. Dit is wezenlijk anders dan het huidige onderdeel a, waar het gaat over het optimaliseren van de milieugebruiksruimte. In het eerste lid van artikel 2.3 worden deze twee doelen duidelijk onderscheiden en dat dient dus ook in het tweede lid te gebeuren, zoals dat ook het geval is in de vigerende Crisis- en Herstelwet en in het oorspronkelijke wetsvoorstel.

Wiegman-Van Meppelen Scheppink Kuiken