Stemming

Motie van de leden Wiegman-van Meppelen Scheppink en Kuiken over evaluatie van de Crisis- en herstelwet

48,0 %
52,0 %


PVV

CU

PvdD

GrKH

VVD

SP

PvdA

SGP

GL

D66

BRINK

CDA


Nr. 28 MOTIE VAN DE LEDEN WIEGMAN-VAN MEPPELEN SCHEPPINK EN KUIKEN

Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 25 juni 2012

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de commissie-Elverding met haar advies heeft beoogd door vroegtijdige brede participatie tot betere besluiten te komen met meer draagvlak onder de belanghebbenden;

verzoekt de regering, in voorbereiding op de nieuwe Omgevingswet te evalueren hoe de Crisis- en herstelwet aan dit doel heeft bijgedragen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Wiegman-van Meppelen Scheppink

Kuiken


Motie van de leden Wiegman-van Meppelen Scheppink en Kuiken over evaluatie van de Crisis- en herstelwet

2012-06-25
Dossier: 33135
Indiener(s): Attje Kuiken (PvdA), Esmé Wiegman-van Meppelen Scheppink (CU)
Onderwerpen: natuur en milieu organisatie en beleid
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-33135-28.html