Nr. 9 AMENDEMENT VAN HET LID WIEGMAN-VAN MEPPELEN SCHEPPINK

Ontvangen 19 juni 2012

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

In hoofdstuk 1, onderdeel E, vervalt het tweede onderdeel.

Toelichting

Dit amendement regelt dat binnen drie maanden na beëindiging van een experiment dat uitgevoerd wordt op basis van afdeling 1 van hoofdstuk 2 (ontwikkelings-gebieden) of afdeling 2 van hoofdstuk 2 (innovatie) een verslag aan beide kamers van de Staten-Generaal wordt gezonden over de doeltreffendheid, de effecten van het experiment alsmede met een standpunt over voortzetting anders dan als experiment.

In het wetsvoorstel is voorgesteld deze bepaling te schrappen in verband met de lange doorlooptijd van experimenten. Uiteraard kunnen er uit tussentijdse evaluaties lessen worden getrokken maar dit is geen argument op de eindevaluatie te schrappen. Alleen door deze eindevaluatie wordt gewaarborgd dat in de experimenteergebieden over tien jaar uiteindelijk aan de normen wordt voldaan. Om dit te toetsen is een evaluatie noodzakelijk.

Wiegman-Van Meppelen Scheppink