Kamerstuk 33135-16

Amendement van het lid Wiegman-van Meppelen Scheppink over het behouden van het opschrift van bijlage II, categorie Aa, van de CHW

Dossier: Wijziging van de Crisis- en herstelwet en diverse andere wetten in verband met het permanent maken van de Crisis- en herstelwet en het aanbrengen van enkele verbeteringen op het terrein van het omgevingsrecht


41,3 %
58,7 %

SGP

PvdD

D66

PvdA

GL

BRINK

CU

CDA

SP

VVD

GrKH

PVV


Nr. 16 AMENDEMENT VAN HET LID WIEGMAN VAN MEPPELEN SCHEPPINK

Ontvangen 25 juni 2012

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

In hoofdstuk 1 vervalt onderdeel M.

Toelichting

In de wettekst wordt het opschrift van Bijlage II veranderd in «overige ruimtelijke projecten», waarbij dus het «nationale belang» wordt geschrapt. Dit amendement beoogt om het oorspronkelijke opschrift te behouden. De crisis- en herstelwet is bedoeld om uitzonderlijke projecten te vergemakkelijken, niet om regels voor alle projecten te schrappen. Door het weglaten van het selectiecriterium dat een project van nationaal belang moet zijn, dreigt de uitzondering van de crisis- en herstelwet echter de regel te worden.

Wiegman-Van Meppelen Scheppink