Wetsvoorstel 34675 - 2 februari 2017
Indiener: Sharon Dijksma (staatssecretaris infrastructuur en waterstaat) (PvdA)

Tijdlijn

Dit wetsvoorstel is Aangenomen

Stemming van 16 oktober 2018
Status: Aangenomen
Brief regering
Motie (gewijzigd/nader)
Motie (gewijzigd/nader)
Motie (gewijzigd/nader)
Stemmen - aangenomen
Motie
Motie
Motie
Motie
Motie
Motie
Motie
Motie
Motie
Motie
Motie
Motie
Motie
Motie
Amendement
Amendement
Amendement
Amendement
Agenderen - stemmingen
Behandelen [geen Parlisproces]
Brief commissie
Aanmelden voor plenaire behandeling
Agenderen - plenair debat
[Vrij tekstveld / geen Parlisproces]
Aanmelden voor plenaire behandeling
Verzoek - bewindspersoon verzoeken om ...
Nota n.a.v. het (nader/tweede nader/enz.) verslag
Brief regering
Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader)
Leveren inbreng
Inbreng - verslag wetsvoorstel
Controversieel - controversieel verklaren (plenair)
Controversieel - controversieel verklaren (commissie)
Inbreng - verslag wetsvoorstel
In handen van commissie stellen (algemeen)
LVIS - KB rondgezonden en gepubliceerd