Stemming

Gewijzigde motie van de leden Von Martels en Ziengs over een kosteneffectieve aanpak van asbesthoudende leien (t.v.v. 34675, nr. 24)

100,0 %
0,0 %


FVD

D66

50PLUS

SGP

CDA

PvdA

PVV

VVD

GL

DENK

PvdD

CU

SP


Nr. 34 GEWIJZIGDE MOTIE VAN DE LEDEN VON MARTELS EN ZIENGS TER VERVANGING VAN DIE GEDRUKT ONDER NR. 24

Voorgesteld 16 oktober 2018

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat hoge kosten van sommige saneringen, zoals de sanering van asbesthoudende leien erg kostbaar zijn;

verzoekt de regering, om in overleg met de betrokken provincies te onderzoeken of en hoe de aanpak van asbestleiendaken kosteneffectiever kan plaatsvinden en, of er mogelijkheden zijn om de bewoners daarbij te ontzorgen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Von Martels

Ziengs


Gewijzigde motie van de leden Von Martels en Ziengs over een kosteneffectieve aanpak van asbesthoudende leien (t.v.v. 34675, nr. 24)

2018-10-16
Dossier: 34675
Indiener(s): Erik Ziengs (VVD), Maurits von Martels (CDA)
Onderwerpen: bodem natuur en milieu
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-34675-34.html