Stemming

Motie van het lid Van Aalst over saneren van asbestdaken kleiner dan 35m2

14,7 %
85,3 %


CDA

FVD

DENK

50PLUS

PvdA

SP

PvdD

GL

SGP

CU

PVV

VVD

D66


Nr. 26 MOTIE VAN HET LID VAN AALST

Voorgesteld 10 oktober 2018

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat het verwijderen van een asbestdak altijd gezondheidsrisico's met zich meebrengt,

verzoekt de regering om, ook de asbestdaken gelijk aan en kleiner dan 35 m2 alleen door gecertificeerde saneerders te laten saneren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Aalst


Motie van het lid Van Aalst over saneren van asbestdaken kleiner dan 35m2

2018-10-10
Dossier: 34675
Indiener(s): Roy van Aalst (PVV)
Onderwerpen: bodem natuur en milieu
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-34675-26.html