Kamerstuk 34675-17

Motie van het lid Laçin c.s. over handhaving van het asbestdakenverbod

Dossier: Wijziging van de Wet milieubeheer (verwijdering asbest en asbesthoudende producten)

Gepubliceerd: 10 oktober 2018
Indiener(s): Gijs van Dijk (PvdA), Cem Laçin (SP), Suzanne Kröger (GL)
Onderwerpen:
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-34675-17.html
ID: 34675-17