Stemming

Gewijzigde motie van het lid Laçin c.s. over een landelijk overzicht van het totale aantal vierkante meters te saneren daken (t.v.v. 34675-15)

98,7 %
1,3 %


PvdD

SP

GL

CU

PVV

SGP

CDA

DENK

PvdA

50PLUS

D66

VVD

FVD


Nr. 30 GEWIJZIGDE MOTIE VAN HET LID LAÇIN C.S. TER VERVANGING VAN DIE GEDRUKT ONDER NR. 15

Voorgesteld 16 oktober 2018

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat er geen landelijk overzicht is van asbestdaken die gesaneerd moeten worden;

constaterende, dat verschillende provincies actief aan de slag zijn gegaan met een inventarisatie en dat sommige provincies hierin achterblijven;

overwegende, dat een landelijk overzicht met een totale inventarisatie van groot belang is de opgave goed te kunnen duiden en na ingang van het asbestdakenverbod te handhaven;

verzoekt de regering, om met alle provincies samen een landelijk overzicht te maken met het totaal aantal vierkante meters aan te saneren daken en dit te specificeren per gemeente,

en gaat over tot de orde van de dag,

Laçin

Kröger

Gijs Van Dijk


Gewijzigde motie van het lid Laçin c.s. over een landelijk overzicht van het totale aantal vierkante meters te saneren daken (t.v.v. 34675-15)

2018-10-16
Dossier: 34675
Indiener(s): Cem Laçin , Gijs van Dijk (PvdA), Suzanne Kröger (GL)
Onderwerpen: bodem natuur en milieu
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-34675-30.html