Stemming

Motie van de leden Ziengs en Stoffer over een eenvoudiger certificering voor bedrijven

81,3 %
18,7 %


SGP

GL

PVV

SP

CDA

DENK

VVD

CU

FVD

PvdD

PvdA

D66

50PLUS


Nr. 19 MOTIE VAN DE LEDEN ZIENGS EN STOFFER

Voorgesteld 10 oktober 2018

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat voor het behalen van de doelstelling om in 2024 alle asbestdaken verwijderd te hebben mogelijk onvoldoende bedrijven en werknemers beschikbaar zijn;

overwegende dat het mogelijk maken voor andere, naast de reeds gecertificeerde, bedrijven om asbest te verwijderen hiervoor een oplossing kan bieden;

verzoekt de regering, bij de reactie op de uitkomsten van het TNO-onderzoek de mogelijkheid te verkennen voor een eenvoudiger certificering voor andere bedrijven,

en gaat over tot de orde van de dag.

Ziengs

Stoffer


Motie van de leden Ziengs en Stoffer over een eenvoudiger certificering voor bedrijven

2018-10-10
Dossier: 34675
Indiener(s): Erik Ziengs (VVD), Chris Stoffer (SGP)
Onderwerpen: bodem natuur en milieu
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-34675-19.html