Kamerstuk 34675-24

Motie van de leden Von Martels en Ziengs over een goedkopere aanpak voor asbesthoudende leien

Dossier: Wijziging van de Wet milieubeheer (verwijdering asbest en asbesthoudende producten)

Gepubliceerd: 10 oktober 2018
Indiener(s): Erik Ziengs (VVD), Maurits von Martels (CDA)
Onderwerpen: bodem natuur en milieu
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-34675-24.html
ID: 34675-24
Wijzigingen: 34675-34

Nr. 24 MOTIE VAN DE LEDEN VON MARTELS EN ZIENGS

Voorgesteld 10 oktober 2018

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat sommige saneringen, zoals de sanering van asbesthoudende leien, erg kostbaar zijn;

verzoekt de regering om, in overleg met medeoverheden en andere betrokkenen te onderzoeken of een goedkopere aanpak van asbesthoudende leien mogelijk is en hoe saneringskosten voor eigenaren betaalbaar kunnen worden gemaakt en hoe deze eigenaren kunnen worden ontzorgd,

en gaat over tot de orde van de dag.

Von Martels

Ziengs