Kamerstuk 34675-34

Gewijzigde motie van de leden Von Martels en Ziengs over een kosteneffectieve aanpak van asbesthoudende leien (t.v.v. 34675, nr. 24)

Dossier: Wijziging van de Wet milieubeheer (verwijdering asbest en asbesthoudende producten)

Gepubliceerd: 16 oktober 2018
Indiener(s): Maurits von Martels (CDA), Erik Ziengs (VVD)
Onderwerpen: bodem natuur en milieu
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-34675-34.html
ID: 34675-34
Origineel: 34675-24

100,0 %
0,0 %

VVD

SP

PvdA

PvdD

GL

CDA

CU

50PLUS

SGP

FVD

D66

DENK

PVV


Nr. 34 GEWIJZIGDE MOTIE VAN DE LEDEN VON MARTELS EN ZIENGS TER VERVANGING VAN DIE GEDRUKT ONDER NR. 24

Voorgesteld 16 oktober 2018

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat hoge kosten van sommige saneringen, zoals de sanering van asbesthoudende leien erg kostbaar zijn;

verzoekt de regering, om in overleg met de betrokken provincies te onderzoeken of en hoe de aanpak van asbestleiendaken kosteneffectiever kan plaatsvinden en, of er mogelijkheden zijn om de bewoners daarbij te ontzorgen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Von Martels

Ziengs