Kamerstuk 34675-30

Gewijzigde motie van het lid Laçin c.s. over een landelijk overzicht van het totale aantal vierkante meters te saneren daken (t.v.v. 34675-15)

Dossier: Wijziging van de Wet milieubeheer (verwijdering asbest en asbesthoudende producten)

Gepubliceerd: 16 oktober 2018
Indiener(s): Cem Laçin (SP), Gijs van Dijk (PvdA), Suzanne Kröger (GL)
Onderwerpen: bodem natuur en milieu
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-34675-30.html
ID: 34675-30

98,7 %
1,3 %

SP

FVD

GL

CU

CDA

PvdD

VVD

PvdA

D66

PVV

SGP

DENK

50PLUS


Nr. 30 GEWIJZIGDE MOTIE VAN HET LID LAÇIN C.S. TER VERVANGING VAN DIE GEDRUKT ONDER NR. 15

Voorgesteld 16 oktober 2018

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat er geen landelijk overzicht is van asbestdaken die gesaneerd moeten worden;

constaterende, dat verschillende provincies actief aan de slag zijn gegaan met een inventarisatie en dat sommige provincies hierin achterblijven;

overwegende, dat een landelijk overzicht met een totale inventarisatie van groot belang is de opgave goed te kunnen duiden en na ingang van het asbestdakenverbod te handhaven;

verzoekt de regering, om met alle provincies samen een landelijk overzicht te maken met het totaal aantal vierkante meters aan te saneren daken en dit te specificeren per gemeente,

en gaat over tot de orde van de dag,

Laçin

Kröger

Gijs Van Dijk