Kamerstuk 34675-29

Gewijzigde motie van het lid Laçin over financiering van de asbestsanering (t.v.v. 34675-14)

Dossier: Wijziging van de Wet milieubeheer (verwijdering asbest en asbesthoudende producten)

Gepubliceerd: 16 oktober 2018
Indiener(s): Cem Laçin (SP)
Onderwerpen: bodem natuur en milieu
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-34675-29.html
ID: 34675-29

20,0 %
80,0 %

PvdD

D66

VVD

CDA

GL

FVD

CU

SGP

PVV

PvdA

SP

50PLUS

DENK


Nr. 29 GEWIJZIGDE MOTIE VAN HET LID LAÇIN TER VERVANGING VAN DIE GEDRUKT ONDER NR. 14

Voorgesteld 16 oktober 2018

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat de huidige subsidiepot voor asbestsanering ontoereikend is;

constaterende, dat provincies verschillende manieren hebben ontwikkeld om inwoners te stimuleren aan de slag te gaan met het saneren van hun daken;

constaterende, dat het saneren van asbestdaken mogelijkheden biedt om woningen tegelijkertijd te verduurzamen;

constaterende, dat de huidige subsidiemogelijkheden voor sommige agrariërs en particuliere woningeigenaren onvoldoende zijn;

overwegende, dat voldoende financieringsmogelijkheden belangrijk zijn om de nog vast te leggen ingangsdatum van het asbestdakenverbod te halen;

verzoekt de regering, te onderzoeken welke landelijke financieringsmogelijkheden gecreëerd kunnen worden en hierbij gebruik te maken van de expertise die provincies hebben,

verzoekt de regering, om voldoende financiële middelen beschikbaar te stellen zodat de saneringsopgave tot 2024 voltooid kan worden,

en gaat over tot de orde van de dag,

Laçin