Kamerstuk 34675-31

Gewijzigde motie van het lid Laçin c.s. over een plan waardoor meer bedrijven en saneerders aan de slag kunnen (t.v.v. 34675-16)

Dossier: Wijziging van de Wet milieubeheer (verwijdering asbest en asbesthoudende producten)

Gepubliceerd: 16 oktober 2018
Indiener(s): Cem Laçin (SP), Suzanne Kröger (GL), Gijs van Dijk (PvdA)
Onderwerpen: bodem natuur en milieu
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-34675-31.html
ID: 34675-31

49,3 %
50,7 %

FVD

SP

CU

CDA

DENK

PvdD

D66

GL

VVD

PVV

PvdA

SGP

50PLUS


Nr. 31 GEWIJZIGDE MOTIE VAN HET LID LAÇIN C.S. TER VERVANGING VAN DIE GEDRUKT ONDER NR. 16

Voorgesteld 16 oktober 2018

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat asbestsanering zorgvuldig en professioneel moet gebeuren;

constaterende, dat er een groot tekort is aan gecertificeerde asbestsaneerders;

constaterende, dat het ontbreken van voldoende, gecertificeerde saneerders we weg vrijmaakt voor cowboys in de sector en hierdoor het saneren ook duurder en minder aantrekkelijk wordt;

overwegende, dat voldoende, gecertificeerde saneerders van groot belang is om de nog vast te stellen datum voor de ingang van het asbestdakenverbod te halen;

verzoekt de regering, om met de sector in gesprek te gaan en een plan te maken zodat meer bedrijven en saneerders aan de slag kunnen met het saneren van de asbestdaken,

en gaat over tot de orde van de dag,

Laçin

Kröger

Gijs Van Dijk