Kamerstuk 34675-18

Motie van de leden Ziengs en Von Martels over een verbod op asbestdaken per 31 december 2024

Dossier: Wijziging van de Wet milieubeheer (verwijdering asbest en asbesthoudende producten)

Gepubliceerd: 10 oktober 2018
Indiener(s): Maurits von Martels (CDA), Erik Ziengs (VVD)
Onderwerpen: bodem natuur en milieu
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-34675-18.html
ID: 34675-18

70,0 %
30,0 %

CDA

PVV

PvdA

PvdD

SP

GL

D66

VVD

FVD

DENK

50PLUS

CU

SGP


Nr. 18 MOTIE VAN DE LEDEN ZIENGS EN VON MARTELS

Voorgesteld 10 oktober 2018

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat het kabinet inzet op een asbestdakenverbod vanaf 2024;

constaterende dat de doelstelling van het kabinet is dat in 2024 alle asbestdaken in Nederland gesaneerd zijn;

overwegende dat het onduidelijk is wanneer precies in 2024 het verbod van kracht wordt;

verzoekt de regering, het verbod op asbestdaken in te laten gaan op 31 december 2024,

en gaat over tot de orde van de dag.

Ziengs

Von Martels