Stemming

Motie van de leden Kröger en Von Martels over koppelen van asbestverwijdering aan verduurzaming

85,3 %
14,7 %


PVV

SP

SGP

FVD

VVD

GL

CDA

PvdD

50PLUS

CU

PvdA

DENK

D66


Nr. 20 MOTIE VAN DE LEDEN KRÖGER EN VON MARTELS

Voorgesteld 10 oktober 2018

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat Nederland voor een forse saneringsopgave staat voor het verwijderen van asbestdaken van woningen, fabrieken, schuren en stallen;

overwegende dat dit naast kosten ook kansen voor verdere verduurzaming biedt, doordat de nieuwe daken gelijk van een betere isolatie en/of zonnepanelen kunnen worden voorzien;

verzoekt de regering, te onderzoeken hoe deze duurzame meekoppelkansen gestimuleerd kunnen worden, zodat er naast de lasten ook lusten ontstaan,

en gaat over tot de orde van de dag.

Kröger

Von Martels


Motie van de leden Kröger en Von Martels over koppelen van asbestverwijdering aan verduurzaming

2018-10-10
Dossier: 34675
Indiener(s): Maurits von Martels (CDA), Suzanne Kröger (GL)
Onderwerpen: bodem natuur en milieu
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-34675-20.html