Kamerstuk 34675-15

Motie van het lid Laçin c.s. over een landelijk overzicht van het totale aantal vierkante meters te saneren daken

Dossier: Wijziging van de Wet milieubeheer (verwijdering asbest en asbesthoudende producten)

Gepubliceerd: 10 oktober 2018
Indiener(s): Suzanne Kröger (GL), Gijs van Dijk (PvdA), Cem Laçin
Onderwerpen: bodem natuur en milieu
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-34675-15.html
ID: 34675-15

Nr. 15 MOTIE VAN HET LID LAÇIN C.S.

Voorgesteld 10 oktober 2018

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat er geen landelijk overzicht is van asbestdaken die gesaneerd moeten worden;

constaterende dat verschillende provincies actief aan de slag zijn gegaan met een inventarisatie en dat sommige provincies hierin achterblijven;

overwegende dat een landelijk overzicht met een totale inventarisatie van groot belang is om de opgave goed te kunnen duiden en na 1 januari 2024 te handhaven;

verzoekt de regering om, met alle provincies samen een landelijk overzicht te maken met het totaal aantal vierkante meters aan te saneren daken en dit te specificeren per gemeente,

en gaat over tot de orde van de dag.

Laçin

Kröger

Gijs van Dijk