Stemming

Wijziging van de Wet milieubeheer (verwijdering asbest en asbesthoudende producten)

98,0 %
2,0 %


SP

CDA

PvdD

FVD

DENK

PVV

VVD

PvdA

GL

50PLUS

SGP

CU

D66