Kamerstuk 34675-27

Motie van het lid Van Aalst over risicogestuurd invullen van de saneringsopgave

Dossier: Wijziging van de Wet milieubeheer (verwijdering asbest en asbesthoudende producten)

Gepubliceerd: 10 oktober 2018
Indiener(s): Roy van Aalst (PVV)
Onderwerpen: bodem natuur en milieu
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-34675-27.html
ID: 34675-27

27,3 %
72,7 %

SP

CDA

D66

VVD

SGP

PvdD

PVV

FVD

DENK

PvdA

50PLUS

CU

GL


Nr. 27 MOTIE VAN HET LID VAN AALST

Voorgesteld 10 oktober 2018

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat de regering op korte termijn in ieder geval de asbestdaken wil saneren die een direct gevaar vormen voor de volksgezondheid;

verzoekt de regering om, de saneringsopgave voor asbestdaken risicogestuurd in te vullen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Aalst