Kamerstuk 34675-22

Motie van het lid Kröger c.s. over gratis aanbieden van kleine hoeveelheden asbest bij de milieustraat

Dossier: Wijziging van de Wet milieubeheer (verwijdering asbest en asbesthoudende producten)

Gepubliceerd: 10 oktober 2018
Indiener(s): Cem Laçin , Gijs van Dijk (PvdA), Suzanne Kröger (GL), Chris Stoffer (SGP)
Onderwerpen: bodem natuur en milieu
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-34675-22.html
ID: 34675-22

Nr. 22 MOTIE VAN HET LID KRÖGER C.S.

Voorgesteld 10 oktober 2018

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat de wet particulieren de mogelijkheid geeft om kleine hoeveelheden asbest zelf te verwijderen;

overwegende dat ook deze kleine hoeveelheden netjes en veilig verwerkt moeten worden;

verzoekt de regering om, gemeenten te verzoeken om particulieren de mogelijkheid te bieden, dergelijke kleine hoeveelheden asbest gratis aan te bieden bij de gemeentelijke milieustraat,

en gaat over tot de orde van de dag.

Kröger

Stoffer

Laçin

Gijs van Dijk